POZNÁTE VÝHODY BÝVANIA V MESTE ?

POZNÁTE VÝHODY BÝVANIA V MESTE ?

521x 04.01.2023 Viliam Kittler

Poloha je pravdepodobne najdôležitejším faktorom pri hľadaní ideálneho domova. Bývanie v meste ponúka mnoho prínosov, ktoré prespievajú k vyššiemu životnému štandardu. Toto sú najväčšie výhody bývania v meste: Spoločenský život,,,

Čítať ďalej

Najčastejšie otázky o projekte SHAMOT VILLAGE

Najčastejšie otázky o projekte SHAMOT VILLAGE

1716x 13.09.2022 Nicol Kittlerová

Aká je cieľová skupina tohto projektu? Na každom trhu si nájdu miesto štartovacie byty, investičné ale aj prémiovejšie. Nie všetci ľudia sú rovnakí. Každý máme odlišné potreby. Pre developera je podstatné skombinovať dôležité elementy cieľovej skupiny a toto sa,,,

Čítať ďalej

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.